Byggestart vil skje umiddelbart, med rivearbeid som første steg i prosessen.
Den omfattende utvidelsen vil inkludere etablering av en kulturskole, en flerbrukshall, en fritidsklubb og en forsterket enhet.
- Utbyggingen er et stort løft for barn og unges trivsel, og er kommunens største investering i 2024-2025, sier kommunedirektør Torger Ødegaard.
 
Totalentreprisen er verdt rundt 141 millioner kroner, inkludert moms, og vil involvere en arbeidsstyrke på 40 personer fra ØMF Asker Ringerike.
Daglig leder, Ole Einar Rongved, uttrykker stor glede over dette oppdraget, da det har stor betydning for bedriften. De vant anbudskonkurransen i sterk konkurranse med syv andre tilbydere.
Byggearbeidene forventes å pågå i 19 måneder, med målet om å ferdigstille prosjektet innen 16. mai 2025. I løpet av denne perioden vil anlegget være i full drift, og vi ser frem til den spennende utviklingen som vil skje i løpet av denne tiden.
 
Kontraktsinngåelse HUS .jpg
Alle ser frem til prosjektstart. Fra venstre: Ole Einar Rognved, John Håvar Bakken, Rollef Johansen, ØMF Asker Ringerike, ordfører Syver Leivestad,
kommunedirektør Torger Ødegaard, kommunalsjef Åge-Andre Sandum, prosjektleder Arild Rønnestad,
tjenesteleder Roger Sørslett og inspektør Jostein Trillhus. Foran, elev Olav Nesje.