Formannskapet har nå lagt Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 ut på høring med frist for innspill 8.12.2023.

Formannskapet behandler høringsinnspill og gir sin endelige innstilling til kommunestyret i sitt møte 13.12.2023.

Kommunestyret vedtar endelig Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 den 18.12.2023.

Høringsbrev med tilhørende dokumenter: 
Høringsbrev (pdf)
Formannskapets vedtak 22.11.2023
Web-versjon av Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (framsikt.no)
Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (pdf)
Saksutredning Årsbudsjett 2024-2027 (hole.kommune.no)

Innspill sendes til:
postmottak@hole.kommune.no
Merk: Budsjettinnspill 2024

Budsjettinnspill legges fortløpende ut her:
1. Skiforeningen
2. Hole eldreråd
3. Utdanningsforbundet
4. Helsesykepleierne i skolehelsetjenesten
5. Rolf Novsett
6. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
7. Kommunalt foreldreutvalg (skoler) 
8. Fagforbundet
9. Kommunalt foreldreutvalg (barnehager
10.Samarbeidsutvalg Sundvolden oppvekstsenter

Innspill mottatt før høringsperioden: 
1. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
2. Haugsbygd IF adrenalin
3. Haardrade Vikingskipforening
4. Hole kirkelige fellesråd
5. Hole idretts- og aktivitetsråd
6. Hole skolekorps
7. Stiftelsen Bjerkely leirsted
8. Hole fysioterapi