Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Offentlig høring: Vil du gi innspill til planen for idrett og fysisk aktivitet?

 Er du opptatt av ulike former for anlegg for trening, aktivitet og friluftsliv? Eller er du opptatt av mål og strategier for idrett og friluftsliv? Kanskje har dere et initiativ til vedlikehold eller bygging av et nytt idrettsanlegg?

 

 

Levekårsutvalget vedtok 28. januar å legge Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2025 ut til offentlig høring.

Les dokumentet her.

Både enkeltpersoner og lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill til planforslaget som ligger ute på høring.

Høringsfrist er 20. mars.

Innspill merket KDPL Idrett og fysisk aktivitet sendes til:

Hole kommune v/Kultur og fritid
Viksveien 30
3530 Røyse
Eller til postmottak@hole.kommune.no

Vil du bidra med bilder?
Planen ville bli finere og luftigere med noen bilder. Hvis dere har noen bilder fra aktivitet som kunne passe inn i planen så send gjerne.

Dette kan være en fin måte å vise fram deres aktivitet på. Bildet kan være av idrettsanlegg uten folk på eller av folk i aktivitet. Hvis det er folk i aktivitet eller på tur i Hole, så må det være avtalt at bildet kan brukes. Grupper som ikke lar seg identifisere har ikke det samme avtalekravet.

Opphavet til bildet i planen vises med enten eks.
Illustrasjonsfoto: NAVN   eller Illustrasjonsfoto: Holeværingen

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss