Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
love_of_books_202371

Holeskolen

Holeskolen skal være en god skole for alle elever. Det innebærer blant annet gode overganger  fra barnehage, mellom trinnene på skolene, og fra barneskole til ungdomsskole og til videregående.

Grunnskolen i Hole skal sikre elevene en helhetlig opplæring. Barn og ungdom skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø med lek, læring, trivsel og mestring. Alle elevene skal ha en sosial og faglig utvikling. Dette vil bidra til å øke antallet elever som gjennomfører det 13-årige skoleløpet og sikre høy deltagelse i arbeidslivet.

Begrepet Holeskolen

Med begrepet Holeskolen ønsker vi å uttrykke at skolene i Hole jobber etter flere felles prinsipper, og har mange felles satsningsområder. Det er likevel rom for hver enkelt skoles egenart under denne paraplyen. Holeskolen legger vekt på  utvikling på såvel det sosiale området som elevenes læring og  digitale kunnskaper.

Har du elever i Holeskolen, skal systemer, praksis, regler og rutiner  være gjenkjennelige mellom skolene, selv om de ikke er helt like. Elevene opplever dette hvis de bytter barneskole innad i kommunen eller når de starter på Hole ungdomsskole.

Helhetlig utvikling fra 1. - 10. trinn

Etter å ha gjennomført   1. – 10. trinn  skal elevene være  godt forberedt og har  tilegnet seg god kompetanse for det videre studieløpet.  

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss