love_of_books_202371

Holeskolen

Holeskolen skal være en god skole for alle elever. Det innebærer blant annet gode overganger  fra barnehage, mellom trinnene på skolene, og fra barneskole til ungdomsskole og til videregående.

Grunnskolen i Hole skal sikre elevene en helhetlig opplæring. Barn og ungdom skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø med lek, læring, trivsel og mestring. Alle elevene skal ha en sosial og faglig utvikling. Dette vil bidra til å øke antallet elever som gjennomfører det 13-årige skoleløpet og sikre høy deltagelse i arbeidslivet.

Begrepet Holeskolen

Med begrepet Holeskolen ønsker vi å uttrykke at skolene i Hole jobber etter flere felles prinsipper, og har mange felles satsningsområder. Det er likevel rom for hver enkelt skoles egenart under denne paraplyen. Holeskolen legger vekt på  utvikling på såvel det sosiale området som elevenes læring og  digitale kunnskaper.

Har du elever i Holeskolen, skal systemer, praksis, regler og rutiner  være gjenkjennelige mellom skolene, selv om de ikke er helt like. Elevene opplever dette hvis de bytter barneskole innad i kommunen eller når de starter på Hole ungdomsskole.

Helhetlig utvikling fra 1. - 10. trinn

Etter å ha gjennomført   1. – 10. trinn  skal elevene være  godt forberedt og har  tilegnet seg god kompetanse for det videre studieløpet.  

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss