Om Hole kulturskole

Hole kulturskole ble etablert i 2004 og er en videreføring av Hole kommunale musikkskole som ble startet våren 1984.

I dag er vi 12 lærere og 300 elever!

Vi tilbyr undervisning i følgende fag:

 • Kulturbarnehage for 4- og 5åringer
 • Kulturmix, trinn 1 – 5,  for elever som har lyst å prøve litt av hvert innen musikk, teater, visuell kunst, etc.
 • Visuell kunst, fra trinn 3
 • Teater, fra trinn 1
 • Komposisjon, fra trinn 3 (Obs! Eleven må ha egen iPad)
 • Dans, fra trinn 1
 • Individuell undervisning i følgende fag:
  • Sang
  • Fiolin
  • Gitar
  • Orgel
  • Piano
  • Slagverk

Hole kulturskole er et kompetansesenter i musikk- og kunstfag, hvor elevene får undervisning og veiledning for å utvikle sine kreative evner og ferdigheter. Gjennom denne skaperprosessen er vi en ressurs for det lokale kulturlivet. Vi samarbeider med skoler/barnehager, lag og foreninger og vil styrke og inspirere til kreativt mangfold.

Våre mål
Kulturskolens mål er å:

 • gi barn et solid grunnlag for egen identitetsbygging
 • gi barn og unge tro på egen verdi, ideer og drømmer
 • legge vekt på en lekende og søkende undervisning for å la elevene få oppleve mestring og trygghet
 • vekke nysgjerrighet og begeistring for kunstfagene og utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet hos elevene gjennom ulike metoder og innfallsvinkler
 • utvikle evner innen aktiv lytting, konsentrasjon og observasjon, samt bruke formidling som en naturlig del av undervisningen.

Vår pedagogiske plattform
Skolens holdninger og tanker er preget av åpenhet og respekt for den enkelte, uansett forutsetninger og kulturell bakgrunn.
Det legges vekt på læring gjennom opplevelse, og vi tilstreber en høyest mulig kvalitet på undervisningen. Vi bruker ulike undervisningsformer og metoder med hovedvekt på undervisning i grupper.

Elevene skal få mulighet til å oppleve glede ved å mestre, uttrykke og formidle ulike kunstformer alene og sammen med andre. Elevene skal utvikle kulturell dannelse ved å lære om kulturarv og tradisjoner.

   

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss