Om oss

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, vennskap, trygghet og glede.

Vår visjon

Vi ser på barna som verdens viktigst verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet:

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE»

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Hos oss erfarer, lærer og utvikler barn kunnskap og mestring, trygghet og empati.

Våre verdier

Læringsverkstedet har tydelige verdier som arbeidet i våre barnehager skal bygge på. Vi skal være «Leken og ambisiøs» og «vi byr på oss selv og har det moro». Samtidig har vi klare mål og kraft til å nå dem. Vi skal også være «Raus og tydelig» og «Vi har takhøyde og frihet». Samtidig som vi har rammer og retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre.

Vårt løfte til barna

Vi har ambisjoner på vegne av barna i vår barnehage Vi legger til rette for at alle barn, uansett alder og utvikling, skal få det best mulige barnehagetilbudet vi kan gi. Vi lover og sier at «Jeg har hjerte for deg slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv». Vi skal møte det enkelte barn med respekt, omsorg, åpenhet og raushet. Vår barnehage skal være et trygt og godt sted og en god arena for en fin barndom.

Vårt løfte til foreldre og foresatte

Vi skal skape en sosial arena for lek og læring som setter gode spor hos barn. Et av våre sentrale arbeidsområder er å formidle grunnleggende verdier og holdninger. Det arbeider vi aktivt med hver dag, blant annet med bruk av Hjerteprogrammet som er utviklet av Læringsverkstedet. Vårt arbeid er forankret i barnehageloven og tilhørende rammeplan.

 

LÆRINGSVERKSTEDET DOREMI ELSTANGEN BARNEHAGE

DoReMi Elstangen åpnet i 2015 og er en av Læringsverkstedets 9 konseptbarnehager som inneholder musikk, bevegelse, sangaktiviteter, improvisasjon og dramatisering knyttet sammen med Læringsverkstedets øvrige fagområder. Barna får god trening i å stå frem med musikk, sang, dans og drama.

Barnehagen har et stort og flott uteområde og skogen som nærmeste nabo. Vi har fire avdelinger og verkstedrommene «Matte», «Språk», «Kreativ» og «Hjerterommet». I tillegg har vi et stort felles motorikkrom som inviterer til fellesskap og allsidig bruk. For mer informasjon se Læringsverkstedet.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss