- Denne gullalgen finner vi årlig i Steinsfjorden, men det er ikke observert en lignende kraftig oppblomstring som nå, skriver NIVA i et notat til kommunen. NIVA antar at det er de skiftende værforholdene som har forårsaket en slik kraftig oppblomstring.

Gullalgen Uroglenopsis americana i mikroskop.
Foto: NIVA.

 

- Det er ikke farlig å bade slik forholdene er nå, men begrens bading i de stedene der algeveksten er mest utbredt og synlig. Algene kan gi lokale hudreaksjoner, sier kommunelege Bernt Ivar Gaarder.

Kommunen vil følge med på situasjonen, og de årlige badevannsprøvene starter fra og med neste uke.

 


Gul-grønn-brunlig lag under vannoverflaten i Steinsfjorden.
Foto: NIVA.

 

Her finner du notatet fra NIVA om gullalgene i Steinsfjorden.