Kommunen jobber i dag med å varsle og bistå eiere av eiendommer som vil bli berørt, for å sikre verdier. 

Brua over til Storøya er nå fysisk stengt (Kl. 20:30)

E16: Samme informasjon gjelder - Statens vegvesen vurderer situasjonen løpende og vil gjøre alt for å holde veien åpen. Men vi anmoder innbyggere om å vurdere behovet for reiser. 

Følg med på Veitrafikksentralen, Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no) 
eller last ned Vegvesenets trafikk-app:  Vegvesen trafikk | Statens vegvesen
Kommunens nettside vil også oppdateres ved eventuelle endringer. 

Pendlerparkeringen på Vik stenger i ettermiddag for helgen. Dette er et sikkerhetstiltak. 

Krepsefiske og bading: Store gjenstander driver i fjorden og kan medføre skade. Vis aktsomhet!

Private avløpsanlegg: De som har septiktanker i flomutsatt område bes om å tømme disse raskest mulig for å redusere forurensing av fjorden. 

Utvidet telefontid sentralbord: fredag (kl. 20), lørdag (kl.10-14) og søndag (kl.10-14).

Trenger du hjelp?
Er du i en vanskelig situasjon eller det er fare for liv og helse, må du til enhver tid kontakte nødetatene:

  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113