Kommunen har i går gjort en stor befaring  av eiendommer som er utsatt langt Tyrifjorden for å bidra til at det gjøres nødvendige tiltak. Vi oppfordrer fortsatt folk til å rydde unna verdier, og ikke minst fjerne søppel som kan havne fjorden og forurense.

E16 er åpen og vil mest sannsynlig være det gjennom helgen. Statens vegvesen gjør alt for holde veien åpen, men søndag kan det bli redusert fremkommelighet ved at bare en fil er åpen. Hold deg oppdatert på Veitrafikksentralen, Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no) 

Kommunalt drikkevann er fortsatt trygt. Vi presiserer igjen at private vannløsninger må vurderes av den enkelte.

Regimentsveien på Helgelandsmoen, dvs. vestre vei mot militærleiren er oversvømt og vil stenges i løpet av dagen. 

Status for evakuerte i Hole kommune

Det gjøres fortløpende vurderinger rundt situasjonen i evakuerte områder Det er per nå ikke gitt klarsignal for at evakuerte husstander kan flytte tilbake. Evakuerte bes derfor være beredt på at det ikke vil være anledning til å returnere til sine husstander før tidligst mandag.Hole kommune er i løpende dialog med NVE angående status på de evakuerte områdene og evakuerte vil holdes oppdatert straks det foreligger ny informasjon.Det er per nå ikke anledning til å til reise til sine eiendommer. Kun ved behov for livsviktige ting som medisiner, kan det være aktuelt å be om tilgang til eiendommen ved hjelp av eskorte.

Ved henvendelser utenom sentralbordets åpningstid kan disse rettes til telefonnummer 46926101.

Trenger du hjelp?
Kommunens sentralbord: lørdag (kl.10-14) og søndag (kl.10-14), tlf. 32 16 11 00

Ved skader på eiendom/verdier - kontakt ditt forsikringsselskap.

Vakttelefon vann og avløp: 916 03 174

Nødetatene 
Er du i en vanskelig situasjon eller det er fare for liv og helse:

  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113