Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Oppdatert om flomsituasjonen 13. august

Vannstanden i Tyrifjorden har steget noen få centimenter i løpet av natten, og NVEs prognose er at fjorden skal opp 5 cm til i løpet av søndagen. 

E16 er åpen, men hold deg oppdatert på Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)  eller last ned Vegvesenets trafikk-app:  Vegvesen trafikk | Statens vegvesen

Kommunalt drikkevann er fortsatt trygt.

Beboere på Storøya- pumpestasjonen for vann og avløp er koblet ut pga. flomskader. Vi ber om at beboere i fritidsboliger forlater øya for å unngå å belaste vann- og avløpsanlegget unødig. Nærmere beskjed gis på SMS til eiere av fritidsboliger. 

Evakuerte - faginstanser/geologer må kartlegge når tilbakeflytting kan skje. Nærmere informasjon gis direkte til berørte. Åpent informasjonsmøte på Hole Herredshus mandag 14. august kl. 17.00 hvor de som har behov kan møte.

Trenger du hjelp?
Kommunens sentralbord: lørdag (kl.10-14) og søndag (kl.10-14), tlf: 32 16 11 00.

Ved skader på eiendom/verdier - kontakt ditt forsikringsselskap.

Vakttelefon vann og avløp: 916 03 174

Nødetatene 
Er du i en vanskelig situasjon eller det er fare for liv og helse:

  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113
 
Flomfare[2]

Sist oppdatert 13. august 2023