E16 på Kroksund -  veien holdes åpen så lenge som mulig. Dersom vannstanden stiger ytterligere, vil man etter hvert stenge en kjørebane.

Gang- og sykkelveien ved Kroksund er oversvømt og stengt på begge sider av brua. På Vik er undergangen ved busstoppen stengt.

Det er skolestart på torsdag og foreldre bør kjøre barna hvis de må krysse over Kroksund. Elever som skal fra Kroksund til Vik oppfordres til å sykle eller gå Gamleveien.

Evakuerte områder på Helgelandsmoen, respekter sperrebånd - veier inn til disse områdene er stengt med sperrebånd og bukker. Vi ber om at ingen krysser sperringene! Det kan være farlig å gå helt ut på elvekanten, i verste fall kan elvekanten knekke av og man kan falle i elven. 

Trenger du hjelp? 

  • Kommunens sentralbord: tlf: 32 16 11 00 til kl. 20.00
  • Ved skader på eiendom/verdier - kontakt ditt forsikringsselskap.
  • Vakttelefon vann og avløp: 916 03 174
  • Nødetatene 
  • Er du i en vanskelig situasjon eller det er fare for liv og helse:
  • Brann: 110
  • Politiet: 112
  • AMK, medisinsk hjelp: 113