Disse gruppene anbefales oppfriskningsdose

  1. Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende sykdom som gir risiko for alvorlig forløp av covid-19.

  2. Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. Ta kontakt med vaksinetelefonen: 469 26 102.

  3. Gravide i 2. og 3. trimester.

Når kan du ta vaksinen

Vi vaksinerer torsdag 22.9, 29.9 og 13.10. 
Vaksineringen skjer som tidligere i Samfunnssalen på Hole Herredshus, Viksveien 30.

Du får invitasjon til time på SMS

De som tidligere har registrert seg for å få vaksine i Hole kommune vil få en invitasjon til å bestille time på SMS. Du bestiller da time via lenken i SMSen.

Hører du ikke fra oss, ring: 469 26 102

Husk legitimasjon ved oppmøte.

Tidsintervall

Ny kunnskap tilsier at en BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Dette er også i tråd med oppdaterte anbefalinger fra EMA og ECDC. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning

Oppdatert versjon av koronavaksine

Hole kommune vil kun sette oppdaterte koronavaksiner, såkalte variantvaksiner. Vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av SARS-CoV-2-viruset.