LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Opphevelse av fire reguleringsplaner er vedtatt

Kommunestyret har fattet følgende vedtak i sak 035/21 den 14.06.2021:

“I medhold av Pbl §§ 12-12 og 12-14 oppheves reguleringsplanene Utvika camping (planid 200202), Blomshøgda (planid 200404), Tyrifjorden brygge (planid 201004) og Vikshagen (planid 201406).”

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er tre uker etter at planvedtaket kunngjøres. Klagen stiles til Statsforvalteren i Oslo og Viken, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

Saksdokumentene finner du her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss