Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Opphevelse av reguleringsplaner - høring

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet saken i sitt møte den 22.03.2021, sak 011/21. Følgende vedtak ble fattet:

«Plan- og miljøutvalget sender forslag om opphevelse av reguleringsplanene Utvika camping (planid 200202), Blomshøgda (planid 200404), Tyrifjorden brygge (planid 201004) og Vikshagen (planid 201406) ut på høring og offentlig ettersyn, ihht. §§ 12-10 og -14 i Plan- og bygningsloven.»

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til postmottak@hole.kommune.no innen tirsdag 4. mai 2021.
Merk brevet/mailen med saksnr. 20/2801.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingri Thingelstad: ingri.thingelstad@hole.kommune.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss