LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Opphever statlig reguleringsplan for minnested ved Sørbråten

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter 22. juli  ikke skal ligge ved Sørbråten, men ved Utøyakaia. Som følge av dette skal reguleringsplanen «Nasjonalt minnested Sørbråten», med plan ID 0612 201307, vedtatt 05.04.16 oppheves. Planen ble vedtatt som statlig plan, og vedtak om oppheving vil bli fattet av KMD. Statsbygg starter nå arbeidet med å forberede denne saken.

 

Oppheving av reguleringsplanen innebærer at planen ikke lenger vil gjelde. Etter vedtak om oppheving vil området bli uregulert areal, og kommuneplan for Hole vil gjelde for området. Oppheving av regulering skal følge de samme prosessene som utarbeidelse av reguleringsplan. Det vil derfor varsles oppstart, forslaget om oppheving vil deretter sendes på høring, og endelig vedtak vil kunngjøres.

Dersom du har innspill til arbeid med å oppheve planen kan det sendes til: postmottak@statsbygg.no

Merk innspillet Minnested i Hole- oppheving av statlig reguleringsplan- Sørbråten.

Dersom du har spørsmål om saken kan du ta kontakt med prosjektleder Mari Magnus: mari.magnus@statsbygg.no

Les mer her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss