Oppheving av reguleringsplanen innebærer at planen ikke lenger vil gjelde. Etter vedtak om oppheving vil området bli uregulert areal, og kommuneplan for Hole vil gjelde for området. Oppheving av regulering skal følge de samme prosessene som utarbeidelse av reguleringsplan. Det vil derfor varsles oppstart, forslaget om oppheving vil deretter sendes på høring, og endelig vedtak vil kunngjøres.

Dersom du har innspill til arbeid med å oppheve planen kan det sendes til: postmottak@statsbygg.no

Merk innspillet Minnested i Hole- oppheving av statlig reguleringsplan- Sørbråten.

Dersom du har spørsmål om saken kan du ta kontakt med prosjektleder Mari Magnus: mari.magnus@statsbygg.no

Les mer her.