Du er her: Hjem

Oppheving av vinteraksellast og redusert aksellast ved teleløsning

Vinteraksellast på kommunale veier i Hole kommune opphører fra og med tirsdag 1. mars kl. 0800. Samtidig reduseres tillatt aksellast til 6 tonn i teleløsningsperioden.

Veiene dette gjelder vil bli skiltet med 6 Tonn aksellast.
Tillatt aksellast kan bli ytterligere redusert dersom forholdene gjør det nødvendig.

Hole kommune anbefaler at tyngre transporter blir gjennomført før aksellastrestriksjonene innføres. Dispensasjoner vil normalt ikke bli gitt.

Restriksjonene vil gjelde i det tidspunktet skilt er satt opp og aksellastrestriksjonene er opphevet når skiltene fjernes.

Unntak fra restriksjonene
Biler fra utrykningskjøretøy, renovasjonskjøretøy, rutegående kollektivtrafikk, for- og melketransport i bulk, bergingsbiler og kjøretøy/maskiner for offentlig vegarbeid, kraftselskaper for nødvendig arbeid for å sikre strømforsyningen.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss