Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Oppstart av navnesak for Amundsøya, Tvehjulingen og Djupedalen

I forbindelse med adressering i Hole kommune har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavna Amundsøya, Tvehjulingen og Djupedalen, jf. to brev datert 13.01.2021 og 15.04.2021. I tillegg til primærnavna er avleide navn tatt med, jf. § 8 siste ledd i forskrift om stadnamn.
Det følger av følgendes liste hvilke navn som er en del av navnesaken:

Oppslagsnr.

Skrivemåter

Navneobjekt

368281

Amundsøya/

Amundøya

Øy

  •  

Amundsøya

Bruk (gbnr. 235/4)

247243

Tvehjulingen/

Tvihjulingen/

Tvehjørningen/

Tvillingen/

Tvillingøya

Øy

  •  

Tvillingøya

Bruk (gbnr. 235/5)

429078

Djupedalen/

Djupdalen

Dal

755488

Djupedalsbekken

Bekk

Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. Kartverket har sendt saken på lokal høring til kommunen, jfr.§ 8 i lov om stadnavn.

​Saker som gjelder bruksnavn vil bli sendt direkte til eierne.

Innspill i saken sendes postmottak@hole.kommune.no, eller til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse. Merk mailen/brevet med saksnr. 21/1045.

Frist for innspill settes til 18.07.2021, ihht. Forskrift om stadnamn, § 8 annet ledd.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss