Det er  flere overnattingssteder i Hole kommune, både hoteller og campingplasser. Disse er:

Sundvolden hotel 
Kleivstua 
Onsakervika camping 
Odin camping
Utvika camping