PERSONALET 2018 - 2019

Her kan du bli kjent med oss som jobber i Sundvollen barnehage.

Irene
E post:irene.langvandsbraaten@hole.kommune.no

STYRER I SUNDVOLLEN BARNEHAGE - IRENE

Tlf kontor: 32161158

Jonas
E post: jonas.kristiansen@hole.kommune.no

BARNEHAGELÆRER PÅ SMÅTROLLA - JONAS

Mob.Småtrolla: 90403804

Kari Anne
E post: kari.anne.aamodt@hole.kommune.no

BARNEHAGELÆRER PÅ SKOGSTROLLA - KARI ANNE

Mob. Bergtrolla: 40912775

Rune
E post: rune.bakken@hole.kommune.no

BARNEHAGELÆRER / SPES. PED. - RUNE

Gry
E post: gry.jensen@hole.kommune.no

BARNEHAGELÆRER PÅ DISP / BUA PÅ BERGTROLLA - GRY

Mob.Skogstrolla: 40912774

Kjersti
E post:

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER PÅ BERGTROLLA - KJERSTI

Mob.Skogstrolla: 40912774

Caroline
E post:

BARNEVEILEDER PÅ SKOGSTROLLA - CAROLINE

Mob. Bergtrolla: 40912775

Trond
E post:

BARNEVEILEDER PÅ BERGTROLLA - TROND

Mob.Skogstrolla: 40912774

Mana
E post:

BARNEVEILEDER PÅ SKOGSTROLLA - MANA

Mob. Bergtrolla: 40912775

Karoline
E post:

BARNEVEILEDER PÅ SMÅTROLLA - KAROLINE

Mob.Småtrolla: 90403804

Hanin
E post:

BARNEVEILEDER PÅ SMÅTROLLA - HANIN

Mob.Småtrolla: 90403804

BARNEVEILEDER PÅ BERGTROLLA -

Mob. Bergtrolla: 40912775

BARNEVEILEDER PÅ SKOGSTROLLA -

Mob.Skogstrolla: 40912774

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER-LÆRLING PÅ BERGTROLLA - LEA

Mob.Skogstrolla: 40912774

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss