Navn, tittel og eventuell utdanning på ansatte i Vik formingsbarnehage 2020

Ansatte i Vik formingsbarnehage

Det er tre yrkesgrupper tilknyttet en barnehage: Barnehagelærere, det er de som er ansatt som ledere på avdelingene våre. Fagarbeider/Barne- og ungdomsarbeider og assistenter/pedagogiske medarbeidere, som har ulike utdannelser fra eksamen videregående til andre yrkesutdanninger.

Avdeling Kløverenga:

Pedagog/barnehagelærer: Marie Juvet

Marie_200x300.jpg

Pedagog/barnehagelærer: Marianne Langslett 

Marianne _200x300.jpg

Pedagog/barnehagelærer: Kjersti Thorset Kvernhaugen
- Mangler bilde 

Pedagogisk medarbeider: Petter Selte 

Petter_200x300.jpg

Avdeling Steinrøysa:

Pedagog/Barnehagelærer: Annett Myhre

Annett_200x300.jpg 

Pedagog/Barnehagelærer: Jon Skjørvold 

Jon_200x300.jpg

Pedagogisk medarbeider: Jasna Zlovic

Jasna_200x300.jpg

Pedagogisk medarbeider: Anne Schmeltz 

Anne_200x300.jpg

Pedagogisk medarbeider: Danijela Matic
- Mangler bilde 

 

Avdeling Blåbærtua:

Pedagog/Barnehagelærer: Hanne Nygård 

Hanne _200x300.jpg

Pedagog/barnehagelærer på disp: Mette Jahn 

Mette Jahn_200x300.jpg

Pedagogisk medarbeider: Paula Rodrigues

Paula_200x300.jpg

Pedagogisk medarbeider: Adrianna Dobkowska

Ada.jpg

Pedagogisk medarbeider: Jenny Thorset 
- Mangler bilde

Styrer: Irene Langvandsbråten 

Styrerassistent: Rune Bakken

Vikarer: Jakob, Virlane, Samuel 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss