Plan- og miljøutvalget

mandag 27. januar - 17:30
› mandag 27. januar - 20:00

Utvalget har møte kl. 17.30 på Hole kommunes tekniske avdeling i Furuhallveien 21.

Sakspapirene finner du her: https://www.hole.kommune.no/moeteplan-og-saksdokumenter.359455.no.html

 

Del dette:

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss