Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Planprogram for kommunedelplan for Vik 2021 - 2030 legges ut på høring

Hole kommune skal utarbeide kommunedelplan for kommunesenteret Vik, og arbeidet starter nå. Planen vil gi føringer for hvordan vi skal bygge, verne og forvalte arealene i Vik.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-12 og 11-13 varsles det nå om oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Planprogrammet beskriver viktige hovedtema og prosess for arbeidet med kommunedelplan for Vik.

Slik kan du påvirke
Forslag til planprogram er nå på høring. Dette er også tilgjengelig i fysisk eksemplar på Hole bibliotek og Publikumskontoret på Herredshuset.

Planprogrammet finner du her.

Frist for innspill og merknader til planprogrammet er 14. januar 2022
Kommunen er særlig interessert i å få innspill på følgende spørsmål:

  • Hva slags kvaliteter i Vik er det særlig viktig å ivareta?
  • Hvordan kan vi styrke Vik som et godt og attraktivt sted?
  • Hvordan kan vi fortette Vik og samtidig ta hensyn til stedets identitet og plassering?
  • Hvordan kan en tenke seg alternativ bruk av arealene i Vik sentrum?
  • Hvordan kan vi legge til rette for at det er trygt, attraktivt og enkelt å velge sykkel, gange og kollektivtransport i Vik?

Ved konkrete arealinnspill ber vi om at følgende skjema benyttes: Skjema arealinnspill.

Den politiske behandlingen av saken finner du her: Innsyn - Hole kommune

Innspill og merknader
Merkes Kommunedelplan for Vik, og sendes til postmottak@hole.kommune.no, eller Hole kommune,Viksveien 30, 3530 Røyse.

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss