NORSKE RESERVEOFFISERES FORBUND (NROF) AVD. RINGERIKE

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 811987352

Forretningsadresse:
Birchs vei 17
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
1981-11-20
Frivillig organisasjon:
Nei