E16 OG RINGERIKSBANEN GRUNNEIERLAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 914843553

Forretningsadresse:
c/o Lars Fjeldstad
Karjolveien 4
3531 KROKKLEIVA
Stiftelsesdato:
2014-11-27