UTSTRANDA VELFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 916921101

Forretningsadresse:
c/o Maria Irene Holtane-Berge
Utvika 19
3531 KROKKLEIVA
Stiftelsesdato:
2003-03-27
Frivillig organisasjon:
Nei