BØSNES SOMMERFESTIVAL

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Org.nummer: 916932510

Hjemmeside:
www.hole.kirken.no
Forretningsadresse:
c/o Hole kirkekontor,
Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2016-03-09
Frivillig organisasjon:
Nei