SOLLIHØGDA J.F.F INTERNATIONALE LERDUE KLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 917189927

Forretningsadresse:
c/o Jon Kristoffer Skaret
Holeveien 31
3538 SOLLIHØGDA
Stiftelsesdato:
2016-01-02
Frivillig organisasjon:
Nei