SYVENDEDAGS ADVENTISTENES HELSEARBEIDERFORENING (SAHA)

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 917199469

Hjemmeside:
www.sahanorge.no
Forretningsadresse:
c/o Linn Helene Stølen
Røyseveien 41
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2016-03-06
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Linn Helene Stølen
Syvendedags Adventistkirken DNU
3529 RØYSE