IL HOLE CYKLEKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 919586265

Hjemmeside:
www.ilhck.no
Forretningsadresse:
c/o Øyvind Langvandsbråten
Fekjærveien 68
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2017-04-17
Frivillig organisasjon:
Nei