HOLE ARBEIDERPARTI

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 919980141

Hjemmeside:
MittAP.no
Forretningsadresse:
c/o Tom Olsen
Øvre Rørvikberget 24
3531 KROKKLEIVA
Stiftelsesdato:
1888-05-27