STEINSFJORDEN SKØYTEFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 923321721

Forretningsadresse:
c/o Jørgen Haugen
Åsaveien 210
3531 KROKKLEIVA
Stiftelsesdato:
2019-08-29
Frivillig organisasjon:
Nei