RINGERIKE BRIGADEVETERANFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 923718540

Forretningsadresse:
c/o Leif Harald Olsen
Bønsnestangen 6
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2019-10-09
Frivillig organisasjon:
Nei