KLASSEKASSE HUS ÅRGANG 2006

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 924569980

Forretningsadresse:
c/o Kristin Winther Moe
Løkenmoveien 4
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2020-01-30
Frivillig organisasjon:
Nei