FORENING FOR KLASSEKULL 2010 VIK SKOLE

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 925211397

Forretningsadresse:
c/o Kristin Søraker
Sommerroveien 52
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2020-05-26