KLASSEKASSE HUS ÅRGANG 2007

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 926048465

Forretningsadresse:
c/o Ylva Øverkil
Rudvangveien 3
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2020-11-02
Frivillig organisasjon:
Nei