FAU SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 926573489

Forretningsadresse:
Dronningveien 19
3531 KROKKLEIVA
Stiftelsesdato:
2021-01-08