RINGERIKE BYGDEUNGDOMSLAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 927727870

Forretningsadresse:
c/o Amalie Rustand Bøhn
Blybergs vei 8
3531 KROKKLEIVA
Stiftelsesdato:
2021-08-23
Frivillig organisasjon:
Nei