KLASSEKASSE HUS ÅRSKULL 2008

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 928211959

Forretningsadresse:
c/o Tanja Sletaker
Dronning Ingeborgs vei 8
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2021-10-25
Frivillig organisasjon:
Nei