GENERALENS BILJARDKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 928857220

Forretningsadresse:
c/o Jonas Gythfeldt
Pilegrimsveien 1A
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2022-02-09
Frivillig organisasjon:
Nei