NATURVERNFORBUNDET I HOLE OG RINGERIKE

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 929635647

Hjemmeside:
www.naturvernforbundet.no/buskerud/lokallag/hole-og-ringerike/
Forretningsadresse:
Prestegårdsveien 51
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2022-03-09
Frivillig organisasjon:
Nei