HOLE VENSTRE

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 930792683

Forretningsadresse:
c/o Ole Martin Morseth
Gamleveien 170
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2022-01-12