HOLE KRISTELIG FOLKEPARTI

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 933256421

Forretningsadresse:
Gomnesveien 490
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
1946-12-31