DEN NORSKE BERG OG DALBANEKLUBBEN

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 984703317

Hjemmeside:
www.bergogdalbane.no
Forretningsadresse:
Dronningveien 14
3531 KROKKLEIVA
Stiftelsesdato:
2000-05-20
Postadresse:
c/o Eirik Erstad
Enebakkveien 15
0657 OSLO