HOLE PENSJONISTFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 985132445

Forretningsadresse:
c/o Linda Karin Ludmann
Einar Sund√łens vei 10
3531 KROKKLEIVA
Stiftelsesdato:
1976-11-19
Frivillig organisasjon:
Nei