IDRETTSLAGET HOLEVÆRINGEN

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 985195501

Hjemmeside:
www.ilh.no
Forretningsadresse:
Idrettshuset Svensrudmoen
Trongmoen 45
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
1895-12-30
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 24
3529 RØYSE