SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN-GUDBRANDSDALEN MENIGHET

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 991686541

Hjemmeside:
www.adventist.no
Forretningsadresse:
Vik Senter
3529 RØYSE
Stiftelsesdato:
2007-09-02
Postadresse:
Postboks 124
3529 RØYSE