SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - TRONDHEIM MENIGHET

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 991925112

Hjemmeside:
www.adventist.no
Forretningsadresse:
Schirmers gate 11
7012 TRONDHEIM
Stiftelsesdato:
1940-06-09
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 124
3529 RØYSE