BÆRUM KOMMUNALE PENSJONISTFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 992143304

Forretningsadresse:
c/o Aage Skaret
Holeveien 35
3538 SOLLIHØGDA
Stiftelsesdato:
1973-12-05
Frivillig organisasjon:
Nei