SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKENS BARNE- OG UNGDOMSFORENING

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 993076147

Forretningsadresse:
Vik Senter
3530 RØYSE
Stiftelsesdato:
2006-11-18
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 124
3529 RØYSE